Aron Onerup

St. Jude Children´s Research Hospital

St. Jude Children´s Research Hospital I Memphis, Tennessee, är något så ovanligt som ett sjukhus nästan helt fokuserat på barncancer. De har varit en central del i de stora framgångar som skett vad gäller att öka överlevnaden i barncancer under de senaste decennierna. St Jude har också varit pionjärer i att identifiera den ökade risk för sena komplikationer som individer som behandlats för barncancer löper, och de internationella rekommendationer kring långtidsuppföljning bygger i hög utsträckning på resultat som kommit från de två stora studier inom detta fält som drivs på St Jude. Den första studien heter Childhood Cancer Survivor Study (CCSS) och är en kohortstudie med ca 30 000 individer som behandlats för barncancer på ca 30 institutioner i Nordamerika, och som nu följts i omkring 30 år. Den andra studien heter St. Jude Lifetime Cohort Study (SJLIFE) och är en studie där alla individer som behandlats för barncancer på St Jude regelbundet bjuds in till St Jude för att genomgå flera dagar långa studiebesök där de undersöks på olika sätt för att identifiera olika typer av sena komplikationer.

St. Jude Children research hospital-Onerup
St. Jude Children´s Research Hospital

Sjukhuset har mycket hög standard och säkerhet på campus som är stängt för utomstående. Sjukhuset erbjuder subventionerade möblerade gästlägenheter upp till tre månader vid ankomst för att man ska kunna hitta någonstans att bo. Vi hyrde en lägenhet under vår första vecka innan vi fick tillgång till det hus vi hyrde, och som låg i närheten av en av stadens bättre public schools, där våra tre barn skulle gå i skola. Sjukhuset erbjuder även stöd med var man kan hitta boende och en avdelning som stöttar med visumfrågor och liknande.

Mina studier under året på St. Jude

Min bakgrund innan mitt år på St. Jude var att jag hade disputerat inom fysisk aktivitet inför operation av vuxencancer, medan jag också är barnläkare inriktad mot barncancer och långtidsuppföljning efter barncancer. Mitt syfte med att åka till St. Jude var att jag ville inrikta min forskning mot huruvida fysisk aktivitet och andra hälsosamma levnadsvanor ser ut att kunna förebygga sena komplikationer efter barncancer. Jag gjorde därför min postdoc tillsamman med Dr. Kirsten Ness, som var mycket lämpad för detta. Dr. Ness var med under grundandet av CCSS och är med i styrgruppen för studien, och hon är även principal investigator för SJLIFE. Dessutom är hon fysioterapeut och driver ett avancerat labb inom SJLIFE där alla deltagare genomgår utförliga tester av kondition, styrka, kroppssammansättning och andra fysiska funktioner, i syfte att studera hur detta är påverkat hos dem som behandlats för barncancer och vilka faktorer som ökar risken för nedsatt funktion.

Innan jag kom till St. Jude hade jag planerat att studera kopplingen mellan levnadsvanor och dels risken för en andra cancer och dels psykisk ohälsa och nedsatt livskvalitet hos dem som behandlats för barncancer. För att förbereda mig för det första projektet hade jag även startat en studie inom en svensk databas på drygt en miljon 18-åriga män som genomgått mönstring, där jag analyserade kopplingen mellan kondition och kroppsvikt vid 18 års ålder och risken att senare drabbas av 18 olika typer av cancer, hos män som inte hade behandlats för barncancer.

När jag kom till St. Jude hade jag börjat få resultaten från mina svenska analyser och jag skickade därför dessa till ett antal olika stora cancerkonferenser. Under mitt år på St Jude presenterade jag därför mina resultat på en gemensam konferens för American Association for Cancer Research (AACR) och Japanese Cancer Association på Maui. Jag fick där ett ”Scholar-in-Training-Award” från AACR.

Figur 6. En stolt pristagare tillsammans med AACRs ordförande.
En stolt pristagare tillsammans med AACRs ordförande.

 

Sedan presenterade jag samma resultat på St Jude´s årliga postdoc seminarium, och fick även där ett pris för bästa poster.

Figur 7. Posterdiskussion på St Jude Annual Postdoc Symposium
Posterdiskussion på St Jude Annual Postdoc Symposium

I april presenterade jag resultaten från den andra svenska studien på AACR´s Annual Meeting som är en stor konferens i Orlando Florida. Även där blev jag belönad med AACR´s Scholar-in-Training-Award och blev inbjuden att hålla en muntlig presentation av studien.

Figur 8. AACR ANnual Meeting i Orlando, Florida-1
AACR Annual Meeting i Orlando, Florida.

Figur 8. AACR ANnual Meeting i Orlando, Florida.-2

 

I juni åkte jag till Chicago och presenterade resultaten från den tredje studien som en poster på världens största cancerkonferens, American Society of Clinical Oncology Annual Meeting.  

 

Figur 9. ASCO Annual meeting i Chicago, Illinois
ASCO Annual meeting i Chicago, Illinois

Figur 9. ASCO Annual meeting i Chicago, Illinois-familj

Under hösten 2022 arbetade jag med att sätta mig in i detaljerna kring SJLIFE och ta fram detaljerade planer för hur analyserna av mina två projekt skulle ske och presentera dessa på diverse arbetsgruppsmöten för att få slutgiltigt godkännande att genomföra studierna. Under våren 2023 arbetade jag tillsammans med en statistiker med att genomföra och tolka analyserna, och i juni presenterade jag de första resultaten på International Symposium for Late Complications after Childhood Cancer i Atlanta, Georgia. Mötet organiserades av den avdelning på St Jude där jag gjorde min postdoc och är det stora internationella mötet kring forskning på sena komplikationer efter barncancer.

Under hösten 2023 har jag befunnit mig i Sverige men fortsatt att arbeta med mina projekt. Den första studien publicerades i November, strax efter att jag var i Ottawa, Kanada och presenterade resultaten av den andra studien på den stora internationella konferensen i barnonkologi, SIOP 2023. Under året i Memphis tog jag även fram tre projekt till som handlade om kopplingen mellan fysisk aktivitet och risken för hjärtsjukdom efter barncancer, ett projekt som handlade om risken för ineffektivt rörelsemönster efter behandling för leukemi i barndomen samt ett stort projekt där vi analyserar kopplingen mellan levnadsvanor och risken för ett antal sjukdomar efter barncancer i studien CCSS. Sammantaget talar resultaten från mina studier för att fysisk aktivitet och andra hälsosamma levnadsvanor ser ut att vara minst lika viktigt hos dem som behandlats för barncancer. Det ser till och med ut som att fysisk aktivitet kan motverka en del av den riskökning som kommer från behandlingen och att det kan vara extra viktigt att arbeta med detta hos dem som behandlats för barncancer. Att hitta sätt att motverka den ökade risk för sena komplikationer som behandlingen mot barncancer ger är ett centralt fält inom barncancerforskning idag och resultaten från mina studier är lovande.

 

Andra resultat från mitt år på St. Jude

Året då vi bodde i USA medförde inte bara vetenskapliga resultat och att jag lärt mig mer om ett för mig nytt forskningsfält. Det innebar också att jag och min familj fick en helt ny förståelse för det amerikanska samhället och att mina barn helt plötsligt är engelskspråkiga. Vi har rest mycket under året och sett både storstäder och nationalparker. Året i USA har också gett mig en relativt unik kompetens som barncancerläkare inriktad mot forskning på levnadsvanor och sena komplikationer, på ett sätt som jag inte hade förutsett. Detta har lett till att jag kommit in i nya nationella och internationella samarbeten där vi arbetar med att etablera forskning på detta fält i Sverige och Europa. Erfarenheterna från mitt år på St. Jude har redan gett mig mer än jag hade kunnat ana och erfarenheterna vi har är något jag och min familj kommer bära med oss under många år framöver.

 

Figur 13. Ice storm i Memphis
Ice storm i Memphis

 

Figur 14. På utflykt i Grand Teton National Park.-1
På utflykt i Grand Teton National Park.

Figur 14. På utflykt i Grand Teton National Park.-familj

Dela...