Birgitta Stymne Göransson

Birgitta Stymne Göransson hade en gedigen svensk grundutbildning i form av en civilingenjörsexamen i kemi och bioteknik vid Tekniska Högskolan i Stockholm när hon för 27 år sedan kom till USA.

– Jag hade jobbat i Sverige ett år när jag fick en praktikantplats vid Sveriges Tekniska Attachéer vid ambassaden i Washington. Och där fick jag upp ögonen för de fantastiska möjligheter till vidarestudier som finns i USA, säger hon.

En inspirationskälla var de svenska stipendiater som då och då besökte ambassaden och berättade om sina studier. Och Birgitta Stymne Göransson beslöt sig för att satsa på att bygga på sin CV med en amerikansk examen.

År 1988 tog hon en MBA vid Harvard Business School i Boston. Första studieåret finansierades via ett stipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen, det andra genom sommarjobb, lite lån och några andra stipendier.

– Det var fantastiska år säger hon.

– Utbildningen var bra. Den var utmanande på ett helt annat sätt än i Sverige. Jag var 27 år gammal och det passade mig bra.

Som många andra USA-stipendiater slogs hon av skillnaderna i studiemetoder och studiemiljö.

– Visst hade vi en del laborationer vid Teknisk. Men den traditionella svenska utbildningen handlade mycket om att om att plugga och tenta för sig själv. Den var inte alls lika interaktiv och gav inte samma sociala samvaro som den amerikanska, som arbetade mycket med praktiska fallstudier.

Studieåren i USA gav ökat självförtroende och nya vänner.

– Jag fick amerikanska kompisar men också kamrater från andra delar av världen.

Och det var en spännande tid i amerikansk ekonomi och näringsliv med en IT-sektor som formligen exploderade.

– Jag hade en vän som sa att han funderade på att stanna i landet. Det var ett nytt, spännande och snabbväxande företag som lockade. Microsoft hette det.

Birgitta Stymne Göransson återvänder ungefär vartannat år till USA. Hon har inte missat en enda av de alumni möten som hålls på Harvard vart femte år och som är en chans att både lära sig något nytt och träffa gamla studiekamrater.

– Amerikanska universitet är duktiga på att hålla kontakten med sina gamla studenter. Och man får alltid ny energi när man kommer tillbaka till USA, säger Birgitta Stymne Göransson.

Dela...