Henrik Marklund

Masterexamen i datavetenskap från Stanford University och en teknologie kandidatexamen i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola.

Doktorand i datavetenskap vid Stanford University i Stanford, CA, USA.
Forskning på maskininlärning med fokus på ’continual learning’ och ’alignment’.

Donator: Ingegerd & Viking Olov Björks stipendiefond

 

Dela...