Isabella Cramner

Teknologie masterexamen i media management från KTH, Kungliga Tekniska högskolan och Handelshögskolan i Stockholm.

MBA-studier i teknik och entreprenörskap vid New York University – Stern School of Business i New York, NY, USA.
Ett accelererat MBA-program i skärningspunkten mellan företagsledning och teknik, med fokus på framväxande teknologier.

Donator: Familjen Mix Entreprenörsstiftelse

Dela...