Joel Martinsson

 

”Forskarna vid både Greene Lab och Safra Center for Ethics strävar inte bara efter att vara framstående forskare och publicera i välrenommerade tidskrifter, utan de lägger också stor vikt vid att deras forskning ska bidra till samhället. Denna inställning, att forskningen ska nå bortom akademiska publikationer och göra konkret skillnad för människor, är något jag kommer att omfamna och eftersträva i min fortsatta karriär.”

Min tid på Harvard University

Inför skrivandet av min återrapport till Sverige-Amerika Stiftelsen kunde jag inte låta bli att läsa Bertil Ohlins reseberättelserna från hans tid vid Harvard University 1922–23, universitetet som jag haft privilegiet att vara gästdoktorand vid under läsåret 2022-2023. Ohlin skildrar hur han vid Harvard får möjligheten att samarbeta med världsledande forskare i hans fält, delta på spännande kurser och knyta vänskapsband med jämnåriga amerikaner. Likt Ohlin har min tid på Harvard präglats av spännande möten, berikande studier och fantastiska nya vänskapsband!

Under mitt år vid Harvard University var jag del av Greene Lab inom institutionen för psykologi samt knuten till Edmond & Lily Safra Center for Ethics, ett tvärvetenskapligt centrum med fokus på etik, demokrati och rättsfrågor. Professor Joshua Greene, en världsledande filosof och neurovetare inom moralfilosofi, särskilt känd för sitt arbete med moraliska dilemman såsom trolley car-dilemman, bjöd in mig att gästforska i sitt labb. Josh, som han föredrog att jag kallade honom, och hans forskargrupp välkomnade mig varmt, och jag blev snabbt en integrerad del av teamet. Det var alltid en fantastisk känsla att komma till mitt kontor i labbet: huserande på femtonde våningen i William James Hall, en av Harvards högsta byggnader, så var det inte bara högt i tak bildligt, utan också bokstavligt.

e433f3f8-279c-4a4d-ae4b-fa1d48f8a562
Bild med doktorander som deltog vid MPSA i Chicago

Edmond & Lily Safra Center for Ethics, mitt andra hem vid Harvard, var lika välkomnande och jag kan varmt rekommendera det till framtida stipendiater som är intresserade av etikfrågor. Centret, som leds av professor Danielle Allen, vars enastående intellekt bara kan matchas av hennes empati, erbjöd en ständigt positiv atmosfär under Danielles ledning. I min roll som Graduate Fellow var jag en av sju fellows, tillsammans med Harvarddoktorander från skilda fält såsom medicin, datavetenskap och filosofi. Utöver doktorandgruppen var lika många Visiting Fellows, väletablerade seniora forskare som kom till Harvard för att bedriva forskning under ett år. Tillsammans bildade vi en stark gemenskap, skapade en inspirerande seminariekultur, och gjorde många roliga aktivitet och resor tillsammans. På centrets avslutningsevenemang fick jag den äran att hålla ett tal om min tid på centret och vad jag tar med mig. Tips till framtida stipendiater: ABBA-referenser går fortfarande hem!

Precis som Ohlin beskriver i sin reseberättelse är det inte bara de officiella studierna—något jag ska berätta om nedan—men lika mycket de inofficiella mötena, seminarierna, och diskussionerna som gör Harvard till Harvard. Under mitt år vid Harvard har jag haft möjligheten att lyssna på diskussioner och debatter med bland annat senatorer, domare i Högsta domstolen, samt nuvarande och före detta stats- och regeringschefer. Under min första termin så var bland annat den tidigare statministern Stefan Löfven Visiting Fellow vid John F Kennedy School of Government. För mig som doktorand i statsvetenskap var det såklart fascinerande att dela universitet och seminarierum med en tidigare statsminister.

Förutom att delta i seminarieserier, workshops, och diskussioner deltog jag även i ett antal kurser, genom auditing (seminariedeltagande utan examination), inom filosofi, statistik, och neurovetenskap. Jag rekommenderar starkt framtida stipendiater, och särskilt gästdoktorander, att delta vid kurser som kan stärka deras forskning och avhandlingsskrivande. Professorerna är generellt väldigt tillmötesgående. Genom auditing möter du nya studiekamrater, lär känna professorer, och lär dig nya pedagogiska metoder. Min bild är att många amerikanska professorer ligger väldigt långt fram när det kommer till den pedagogiska biten, särskilt i deras förmåga att engagera studenter i diskussioner och därmed skapa en aktiv och levande lärmiljö.

Min forskning

Det främsta syftet med mitt år vid Harvard var att utveckla min forskning och mig själv som forskare, två mål jag anser mig ha uppnått. Utöver de många informella möjligheter jag har tagit del av under min vistelse, har jag även varit del av forskargrupperna, aktivt deltagit i formella studiecirklar och presenterat min forskning vid flera tillfällen.

På Edmond & Lily Safra Center for Ethics anordnades seminarier för visiting fellows och graduate fellows där vi presenterade och gav feedback på varandras arbeten. Under året hade jag tillfälle att presentera artiklar jag skrivit under min vistelse, en gång på våren och en gång på hösten. Seminarierna var både spännande och av hög kvalitet, mycket tack vare Professor Mathias Rissé och Professor Meira Levinson som skickligt ledde och koordinerade vår grupp. Vid mitt andra seminarium gav Professor Arthur Applbaum, en framstående teoretiker inom politisk etik, kommentarer på min artikel. Jag deltog också i seminarierna ledda av Professor Joshua Greene och Professor Fiery Cushman, där jag presenterade min forskning. Dessutom hade jag möjlighet att presentera mitt arbete vid seminariet för politisk psykologi, där jag fick värdefulla synpunkter från bland annat Professor Ryan Enos.

)50823-ONLINE-EJSCE-BonVoyage-(MelissaBlackall)--34
Tal vid Edmond & Lily Safra Center for Ethics avslutningsevent

Deltagandet i dessa forskningsgrupper och möjligheten att presentera på olika seminarier har varit ovärderligt för min forskning. Min forskning, som befinner sig i gränslandet mellan psykologi, neurovetenskap och politisk teori, har gynnats av att få feedback från ledande experter inom dessa områden. Vid dessa seminarier hade jag inte bara tillfälle att presentera ny forskning, utan också att diskutera mitt avhandlingsarbete, som undersöker hur etiska förståelser påverkar politiskt beslutsfattande. De olika frågeställningarna som väcktes av seminariedeltagarna ledde i sin tur till nya perspektiv och frågor i mitt eget arbete. Att som statsvetare få delta i denna tvärvetenskapliga miljö har varit det mest betydelsefulla akademiska äventyret i min karriär hittills.

Utöver att verka inom dessa forskningsmiljöer och utveckla mig själv som forskare har jag också haft ett produktivt år, där jag bland annat skrev tre artiklar. Den första har titeln ”Dilemmas of Powerlessness”. Denna artikel förklarar hur maktlöshet är en central aspekt inom politiska dilemman som tidigare teoretisk forskning har förbisett. Jag presenterade artikeln på Center for the Democratic Study of Citizenship Graduate Conference i Quebec, Kanada. Den är för närvarande i R&R-stadiet hos British Journal of Political Science, en av de främsta tidskrifterna inom statsvetenskap. Den andra artikeln, ”How to Get Away Without Lying”, utforskar från ett kognitivt perspektiv varför politiker tror att ärlighet inte nödvändigtvis är en dygd, men att ljuga definitivt är en last. Jag presenterade artikeln vid det årliga möten på Midwestern Political Science Association (MPSA) i Chicago och Western Political Science Association (WPSA) i San Fransisco. Den är för närvarande under revision. Den tredje artikeln, ”Is Political Judgment the New Transparency?” är baserad på resultaten från ett enkätsexperiment och utforskar kognitivt hur transparens påverkar politikers samarbete med intresseorganisationer. Artikeln presenterades vid det årliga mötet för Canadian Political Science Association (CPSA) och är för närvarande under granskning vid tidskriften Governance, även den av de bästa tidskrifterna inom statsvetenskap. Att jag skulle få chansen att publicera i den typen av tidskrifter är något jag knappt kunnat drömma om innan, och jag kommer alltid vara tacksam till Sverige-Amerika stiftelsen för dess oumbärliga stöd till min forskningsvistelse.

IMG-1640
Bild från vandring tillsammans med Viking Bohman (också stipendiat för Sverige-Amerika stiftelsen) och
Christoffer Orre, båda vid Fletcher School of Law & Diplomacy.

Vad jag tar med mig från mitt år på Harvard

Min tid i USA var fantastisk, både personligt och akademiskt. Jag fick nya vänner, utvecklades som forskare och lyckades producera mycket i min forskning. Men det mest betydelsefulla jag tar med mig är inte enbart ny kunskap eller färdigheter, utan en ny inställning. Forskarna vid både Greene Lab och Safra Center for Ethics strävar inte bara efter att vara framstående forskare och publicera i välrenommerade tidskrifter, utan de lägger också stor vikt vid att deras forskning ska bidra till samhället. Denna inställning, att forskningen ska nå bortom akademiska publikationer och göra konkret skillnad för människor, är något jag kommer att omfamna och eftersträva i min fortsatta karriär.

Dela...