Larissa Barhebréus

Juristexamen från Stockholms universitet.

Masterstudier i internationell rätt (LL.M.) vid Harvard University i Cambridge, MA, USA.
Studier i internationell rätt med särskild inriktning på internationell handels- och investeringsrätt, inkluderat studier om alternativ tvistlösning (”ADR”).

Donator: Stiftelsen Ernst O Eks stipendiefond

Dela...