Magdalena Fossum

 
”Jag ska studera tissue engineering för rekonstruktion av urinrör och urinblåsa inom urogenital kirurgi. Som barnkirurg arbetar jag med att behandla skador orsakade av olika missbildningar. Dessa innebär ofta att det finns en avsaknad av vävnad, vilket försvårar den kirurgiska behandlingen. Tissue engineering, det vill säga, odling av kroppsegna celler enligt en förutbestämd mall, skulle kunna lösa problemet med vävnadsbrist och skulle kunna ha många tillämpningar inom missbildningskirurgi. Ämnesområdet har utvecklats ur ett samarbete mellan olika expertområden till exempel cellbiologi, cellodlingstekniker och biomaterialforskning och genomgår en dynamisk och fantasieggande utveckling. Jag reser till Boston i slutet på juni och jag ser fram emot att utveckla ett brett akademiskt nätverk för fortsatt kunskapsutbyte, och att uppleva ett år i USA tillsammans med min familj. Jag har besökt Boston 2 gånger under det gångna året, i höstas för att besöka olika laboratorier som sysslar med tissue engineering och i april för att förbereda min resa med bostad och skolor till mina barn. Jag sökte stipendium från Sverige-Amerika eftersom jag tyckte att mina studier och mitt mål med resan stämde väl överens med den verksamhet Stiftelsen vill stödja.”
 
Dela...