Mehreen Zaigham

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap med inriktning på Obstetrik och Gynekologi från Lunds universitet; postdoktor i global kirurgi vid Harvard Medical School.

Masterstudier i folkhälsa vid Harvard University, Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston, MA, USA.
Studierna fokuserar på global kirurgi där vi kommer att utvärdera funktionen och lämpligheten av ett trådlöst övervakningssystem för nyförlösta kvinnor som genomgår kejsarsnitt i Pakistan.

Donator: Thanks to Scandinavia Inc.

Dela...