Rickard Brüel Gabrielsson

Richard Brüel Gabrielsson
Richard Brüel Gabrielsson

Rickard Gabrielsson har en fil kand i Matematik från Stanford University, samt är civilingenjör i datavetenskap från Stanford University, Palo Alto, CA. Hans ämne är matematiken bakom evolutionära algoritmer och själv-utvecklande system med syftet att skapa förbättrad artificiell intelligens. Här tillsammans med Harald Mix till vänster, donator

Dela...