Sara Danius

Sara Danius tillträdde den 1 juni 2015 som Svenska Akademiens ständiga sekreterare. Hon blev den första kvinnan på posten. Våren 2013 valdes hon in i Akademien som Knut Ahnlunds* efterträdare på stol nummer sju. Hon avgick 2018.

Sara Danius är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Dessförinnan var hon professor i estetik vid Södertörns högskola, där hon var med och byggde upp estetiken som forskarutbildningsämne. Sina egna forskarutbildningsstudier bedrev hon i USA, närmare bestämt vid the Graduate Program in Literature vid Duke University i Durham, North Carolina. Hon har även bedrivit forskarstudier vid Uppsala universitet. Danius disputerade vid Duke 1997 och avhandlingen, The Senses of Modernism: Technology, Aesthetics, and Modernism, kom ut på Cornell University Press 2002. Under sin tid som doktorand vid Duke uppbar hon stipendier, bland annat från Sverige Amerika-stiftelsen (1991-1993).

Sara Danius är född i Täby strax norr om Stockholm och har vuxit upp på olika platser i Sverige. Hon gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Sin kandidatexamen tog hon vid Stockholms universitet, med litteraturvetenskap som huvudämne, och under denna studieperiod tillbringade hon en termin i Paris. Därefter tog hon en MA-examen i kritisk teori vid Nottingham University i Storbritannien. Ungefär samtidigt började hon skriva kulturartiklar i Dagens Nyheter, där hon varit en regelbunden medarbetare sedan dess.

Efter sin doktorsexamen vid Duke University var Danius gästforskare vid UCLA 1999-2000. Ett år senare antogs hon som Fellow vid Wissenschaftskolleg zu Berlin, där hon vistades 2001-2002. Hon har varit ledamot av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (2009-2014), samt ordförande för Vetenskapsrådets beredningsgrupp för de estetiska vetenskaperna (2009-2014). Hon har även haft expertuppdrag för European Research Council.

Bland hennes böcker märks, förutom The Senses of Modernism, Den blå tvålen. Romanen och konsten att göra saker och ting synliga (2013) och Husmoderns död och andra texter (2014). Hon har varit Sommarvärd och Vintervärd i radions P1.

*Knut Ahnlund var även Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiat. [Stiftelsens tillägg]