Siri Beck-Friis

Juristexamen från University of Cambridge.

Masterstudier i internationell rätt (LLM), Harvard University, Cambridge, MA, USA.
Studier i internationell rätt med fokus på mänskliga rättigheter, teknisk utveckling och säkerhet.

Donator: Peter Baldwin & Lisbet Rausing

Dela...