Annika Rembe

Annika Rembe är svensk diplomat som har varit generalkommissarie för den svenska paviljongen på World Expo 2010 i Shanghai, generaldirektör för Svenska institutet och senast generalkonsul i New York. Hon är idag rådgivare och även styrelseordförande för STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning). 

Dela...