Bo Dimert

Bo Dimert tog en Master i företagsekonomi och nationalekonomi 1967 från Handelshögskolan i Stockholm.

Bo var tidigare VD och koncernchef för Ericsson Inc. och har tidigare haft ledande positioner inom Enterprise Networks, Digital Equipment Corp, Electrolux och IBM.

Bo har varit chef för Bring Mail Nordic AB, tidigare Citymail, sedan 2002, och ordförande i Ikivo AB sedan 2008. Han har även varit styrelseledamot i Sverige-Amerika Stiftelsen, NetInsight AB och Advoco AB.

Dela...