Bloggarkiv

Maria Persson Gulda

/ 2022-10-06

Maria Persson Gulda har en doktorsexamen i tillämpad fysik från Harvard University. Hon har en yrkeskarriär som konsult och senare partner på McKinsey i New York och Stockholm (2013-2021). Idag är hon teknikchef på H2 Green Steel och styrelseledamot för Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE. Fr.o.m. hösten 2022 är hon även medlem i […]

Anna Rosvall Stuart

/ 2017-10-05

Anna Rosvall Stuart är VD och medlem i samtliga av Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiekommittéer.

Daniel Tarschys

/ 2017-10-05

Daniel Tarschys är en svensk professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. År 1983 utnämndes han till professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet och 1985 till professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tarschys var riksdagsledamot för Folkpartiet 1976-1982 och 1985-1994. Han var statssekreterare hos statsminister Ola Ullsten 1978-79. Han utnämndes 1994 till generalsekreterare i Europarådet Under […]

Erling Norrby

/ 2017-10-05

Erling Norrby är en svensk läkare och virolog som varit professor vid Karolinska Institutet (KI) och tidigare var ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademin. Norrby genomförde läkarstudier vid KI och blev medicine licentiat 1963 och medicine doktor. Han blev även docent vid KI 1964. Redan 1959 började han ägna sig åt undervisning i virologi och var […]

Anders Flodström

/ 2017-10-05

Anders Flodström är professor i materialfysik. Mellan 2007–2010 var han universitetskansler. Anders Flodström har även varit universitetsrektor för Linköpings universitet (1996–1999) och för Kungliga Tekniska högskolan (1999–2007). Anders är en av initiativtagarna till synkrotronljuslaboratoriet MAX-lab i Lund, där han också var koordinator för synkrotronljusforskningen fram till 1985. Han valdes 1990 in som ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien. […]