Salomon Tendler

Doktorsexamen i medicinsk onkologi från Karolinska institutet.

Postdoktor i medicin vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, NY, USA.
Utveckling av en ny tracer för diagnostik samt radioimmunoterapi för behandling av neuroendokrin lungcancer och prostatacancer.

Donator: Ingegerd & Viking Olov Björks stipendiefond.

Läs Salomons reserapport efter första stipendievistelsen här: https://sweamfo.se/intervju/salomon-tendler/

Dela...