Share Button

Stipendieprogrammet

 Stiftelsen delar endast ut stipendium till master-, doktorand och postdoktorala studier samt till Augustana College och Lawrenceville High School. 


Utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada från Stiftelsens egna medel samt från andra stipendiefonder, privatpersoner eller företag.

Stora donatorer är bland andra Elof Hanssons Stiftelse, Kami forskningsstiftelse och Ingegerd och Viking Olof Björks stiftelse.

Inom stipendieprogrammet har Sverige-Amerika Stiftelsen också svenska och amerikanska samarbetspartners.

Dessa är:

Borgrättsfonderna, som lyder under Riksmarskalksämbetet. Varje år utlyser Borgrättsfonderna stipendier till vilka Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater.

The American-Scandinavian Foundation (ASF) i New York. Varje år utlyser ASF stipendier som Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater till.

Thanks To Scandinavia i New York. Varje år utlyser Thanks To Scandinavia stipendier som ett tack till de skandinaviska länderna för deras insatser att rädda förföljda judar under andra världskriget. Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar 1–2 kandidater till dessa stipendier.

 
 
Kontantstipendier (-master, doktorand och postdoc-stipendier) Collegestipendium Lawrencevillestipendiet

 

 

Om oss

Stipendier

Info om studiepraktik

Aktuellt