Collegestipendium

Stipendier till Augustana College, Rock Island, Illinois, ansökan är nu öppen.

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut  två stipendier till två framstående svenska studenter för studier under läsåret 2019/2020 på Augustana College, Rock Island, Illinois.

Ett stipendium täcker hela undervisningsavgiften (ca $42,500); övriga kostnader står man för själv.

Läs mer om Augustana College på www.augustana.edu

Anvisningar kan du läsa här: Augustana-anvisningar 2018

Behörighet

  1. Du skall vara svensk medborgare.
  2. Du skall ha lägst 18,0 i betygsgenomsnitt från naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps-, teknikprogrammet eller närliggande program, alternativt IB (International Baccalaureate). Du ska ha behörighet för universitetsstudier till höstterminen 2019.
  3. Du kan söka om du går sista året på gymnasiet eller nyligen har tagit din gymnasieexamen.
  4. Du bör ej vara äldre än 20 år vid ansökningstillfället.

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla:
1.    Ansökningsformulär
Fyll i det  digitala ansökningsformuläret, fyll i alla frågorna och fyll i ”noll/0” om ingen uppgift finns. Förbered innan du börjar den digitala ansökan så att du kan bifoga dokumenten nedan.
2.    Personal Statement/Essay 1-2 sidor i ett word dokument. Så här kan mottagande College uttrycka hur du ska skriva;
This personal statement helps us become acquainted with you in ways different from courses, grades,   test scores, and other objective data. It enables you to demonstrate your ability to organize thoughts   and express yourself.
The statement should be typed, 1-2 pages in length, and contain an autobiographical essay, describing your cultural background, personal interests and academic goals. You may also discuss some issue of personal, local, or national concern and its importance to you.

3.    Fyll i var du arbetat eller vilka aktiviteter du ägnat dig åt i Activities-and-work-bilagan
4.    Två rekommendationsbrev i original skrivna på engelska varav ett ska vara från din lärare i engelska, det andra kan vara från annan lärare, arbetsgivare, eller en annan person som känner dig väl.
5.    Vidimerad kopia av ditt senaste gymnasiebetyg om du har; annars senaste betyg.
6.    Personbevis som visar medborgarskap, beställs i engelsk version från skattemyndigheten, eller kopiera ditt pass.
7.    Kvitto på inbetald anmälningsavgift (250 SEK till pg 78686-3). Uppge “Augustana”, samt ditt namn vid betalning. Kontrollera din behörighet innan du betalar in anmälningsavgiften. Avgiften återbetalas ej.

Du får en bekräftelse via mail när du gjort den digitala ansökan. Skriv ut PDF-bilagan som är bifogad i mailet, där du finner ditt ansökningsformulär som du skriver ut. Det ska du signera och tejpa ditt foto på. Ha därför tillgång till skrivare och bilagorna ska förstås med pappersansökan i samma kuvert.

OBS! Alla handlingar skall vara skrivna på engelska.

Du skickar den utskrivna och signerade ansökan med samtliga bilagor till:
SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN
Box 5280
102 46 STOCKHOLM

Ansökningsprocessen
25 oktober 2018: Sista ansökningsdag (poststämplad i Sverige senast denna dag).
I slutet av oktober 2018: Besked om intervju för finalister.
9 november 2018: Stipendiekommittén intervjuar finalisterna i Stockholm.
December 2018:  Besked om tre kandidater, varav en blir reserv.
Februari 2019: Formellt beslut på Augustana; besked något senare till stipendiaterna och reserven.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page