Kontantstipendier
(master-, doktorand- och postdoktorala studier)

Share Button

Ansökan för läsåret 2016/17 är nu öppen!


 

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.

Stiftelsen delar ut stipendier från olika stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Samtliga söks tillsammans, det går inte att söka specifika stipendier för sig utan Stiftelsen tar emot samtliga sökande och avgör sedan vilka som får och ifrån vart dessa pengar kommer ifrån. Så oavsett vilket stipendium man får måste Stiftelsens krav uppfyllas, se nedan.


OBS! Läs noggrant igenom informationen nedan, all information du behöver angående ansökan står nedan!

Kriterier
OBS!

Stipendiebeloppen ligger vanligen mellan ca 50 000 kr och ca 400 000 kr. Stipendierna är såväl merit- som behovsbaserade och skall ses som bidrag till finansiering av studierna eller forskningsvistelsen.

Observera att det tar tid att få ihop en bra ansökan!

Börja därför i god tid och läs Anvisningar ansökan 2016/17 noga!

Vad skall ansökan innehålla?
  1. Ansökningsformulär. Skriv ut online-ansökan, följ instruktionerna. (Obs; glöm ej att skicka två papperskopior via brev av alla dokument, inklusive rekommendationsbreven), kom ihåg att fylla i rätt uppgifter (e-mail etc.), så att vi kan nå dig vid eventuell komplettering.
  2. Vidimerade kopior av examensbevis och betygsutdrag översatta till engelska (endast förteckning över avklarade poäng beaktas ej). Det räcker med det senaste examensbeviset samt betygen. Vidimering ska göras av två personer (namn, underskrift och telefonnummer), dessa två personer kan vara vem som helst, exempelvis en kollega eller kompis. Vidimeringen får ej vara kopierad utan måste vara i original! Dessa kan skickas både separat eller tillsammans med ansökan, 2 kopior! exempel på vidimerat examensbevis
  3. Detaljerad studieplan/projektbeskrivning på engelska (max 3 sidor detta är inklusive eventuell publiceringslista).
  4. Antagningsbesked (kan kompletteras senare, gäller framförallt masterutbildningar) eller inbjudan från universitet/forskargrupp om du ska forska.
  5. Tre rekommendationsbrev skrivna på engelska.
  6. Handling som bekräftar svenskt medborgarskap (personbevis eller kopia på pass).
  7. CV på engelska (max 3 sidor, detta är inklusive eventuell publiceringslista el. referenslista)
  8. Budget för vistelse, använd dig endast av detta budgetformulär som vi har lagt ut på hemsidan. Alla egengjorda budgetformulär anses vara obehöriga, om du inte lyckas fylla i den på datorn är det ok att skriva ut den och fylla i den för hand! Vill du tillägga något, bifoga då ett papper med dina kommentarer etc. Tänk på att vi inte delar ut pengar för löner, varken stipendiatens egna lön eller eventuella anställdas löner. Endast en tur & retur biljett får tas med i budgeten, inte heller resor utanför USA/Kanada får räknas! Tips är att titta på den mottagande skolans uppskattade budget för studenter för att få riktlinjer, din budget bör ej avvika för mycket från denna! Se detta exempel på hur en budget kan vara upplagd: Exempel på budget
  9. Kvitto på inbetald ansökningsavgift (300 SEK) antingen ett kvitto från ett bankkontor eller så skriver du ut en bekräftelse på din betalning ifrån din internetbank, v.v se anvisningarna: Anvisningar för läsåret 2016/17

 

Ansökan

Ansökan för läsåret 2016-2017

Anvisningar för läsåret 2016-2017

Budgetformulär

OBS!

Hela ansökan, inklusive bilagor, i två exemplar skall vara Sverige-Amerika Stiftelsen tillhanda senast den 15 september 2015 eller poststämplad i Sverige senast denna dag. Skickas ansökan från utlandet med expressleverans så kontrollera noga att företaget kan garantera leverans senast 15 september 2015. Det är den sökandes ansvar att ansökan kommer in i tid.

Postadress: Sverige-Amerika Stiftelsen, Box 5280, 102 46 Stockholm

Leveransadress för bud: Grev Turegatan 14, Stockholm

Vad händer med ansökan?

september 2015: Bekräftelse på mottagen och komplett ansökan skickas ut per e-mail i slutet av september.

oktober – november 2015: Stipendieansökningarna granskas av ämnessakkunniga.

december 2015: De sakkunnigas förslag behandlas av Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiekommitté.
I slutet av december meddelas vilka som blivit föreslagna till stipendier, reserver eller fått avslag på ansökan. De som har blivit föreslagna till stipendier får inkomma med kompletterande information om finansiering och antagning/inbjudan.

mars 2016: Stiftelsens styrelse fattar beslut angående stipendiekommitténs förslag till stipendiater. Besked lämnas i slutet av mars.

april 2016: I samband med Stiftelsens årsmöte i april 2014 delas stipendiebreven ut. Stipendier från svenska fonder betalas ut efter rekvisition tidigast en månad före studiestart läsåret 2014/2015. Särskilda regler gäller för de amerikanska stipendierna.

2015/16 års stipendiater

2015/16 års stipendiater

Stipendiatlista 2015-16