Rickart Brüel Gabrielsson

RickardHaraldMix(1)

Rickard Gabrielsson har en fil kand i Matematik från Stanford University, samt är civilingenjör i datavetenskap från Stanford University, Palo Alto, CA. Hans ämne är matematiken bakom evolutionära algoritmer och själv-utvecklande system med syftet att skapa förbättrad artificiell intelligens. Här tillsammans med Harald Mix till vänster, donator

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page