Larry Leksell

18 månader vid Harvard Business School kom att sätta stora avtryck i undervisning och forskning vid Handelshögskolan i Stockholm. När Laurent ”Larry” Leksell återvände till Sverige introducerade han användningen av praktikfall och företagssimuleringsspel som pedagogiska hjälpmedel.

Civilekonomen Larry Leksell – som doktorerade 1981 – var forskare och lärare vid Handels och Institutet för Företagsledning, IFL, när ett stipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen gjorde det möjligt för honom att gästforska vid Harvard åren 1978-79.

– Harvard är ett av världens mest framstående universitet. Det är klart att jag ville dit. Och för en ung student och forskare är det ett privilegium att få studera i USA säger han.

– Vid Harvard fanns dessutom en fakultet som var inriktad på internationell företagsstrategi och internationell finansiering. Det var områden som jag själv sysslade med på Handels. Jag fick också chansen att gå på en del kurser på Harvards MBA-program.

– Det innebar en personlig utveckling att bo och leva i Boston. Och min forskning fick en ordentlig skjuts.

Harvard var vid den tiden pionjär när det gällde att använda företagsspel. Den metoden tog Larry Leksell med sig hem. Och den är idag ett centralt och självklart inslag för alla handelshögskolestudenter i Sverige.

– Jag introducerade sedan det i konsultvärlden när jag slutat på Handels år 1981, säger han.

Han fick också kollegorna att gå med på att studenterna på amerikansk vis sätter betyg på sina lärare.

– Det var inte helt okontroversiellt i den övriga lärarkåren.

Larry Leksell blev också en bättre lärare under Harvardåren.

– Jag mötte nya idéer inom den pedagogiska forskningen. Det bidrog också till att jag 1979-80 fick en gästprofessur vid Insead, säger han. (Insead, med huvudcampus i franska Fontainebleau kan sägas vara en europeisk motsvarighet till Harvard Business School). Det är viktigt att bevara banden med USA, understryker Larry Leksell.

– Rent generellt är det oerhört värdefullt för en ung student eller forskare att lämna den germanska forskningstraditionen och söka sig till USA, säger han.

– När blickarna idag allt mer vänds mot Kina är det dessutom väsentligt att vi inte förlorar kopplingen till USA. Det gäller såväl näringsliv som forskning och kultur. Det finns en stark kraft i den traditionen.

– Det finns en tendens att man i USA tittar på hela EU och glömmer bort ett litet land som Sverige, oavsett om det handlar om kulturliv eller direktinvesteringar. Kultur, forskning och näringsliv är ett kitt i relationerna mellan de båda länderna, betonar han.

– Det kräver arbete och kontinuitet. Och det kan Sverige-Amerika Stiftelsen stå för. Stiftelsen är ju är ju aktiv på alla de områdena och ett viktigt brohuvud, säger Larry Leksell.

Dela...