Årsmöte 2014

Årets årsmöte med stipendieutdelning hölls på Rumänska ambassaden i Stockholm. Då ambassaden en gång varit en av Stiftelsens stipendiaters barndomshem, nämligen Olof Palme. Under mötet talade Stiftelsens alumn, Henrik Berggren, om Palmes uppväxt och studietid i USA. Amerikanska ambassadens DCM, Robert Gilchrist, höll även ett inspirerande tal till årets stipendiater.

Stipendiater 2014
Stipendiater 2014 tillsammans med, fr.v främre raden: Ambassadör Răduţa Matache, Patrick Hébert, Mariana Burenstam Linder, DCM Robert Gilchrist och VD Anna Rosvall Stuart.