Familjen Modéer

David Arvidsson Shukur
Doktorand, kvantfysik
University of Cambridge, Storbritannien

Postdoktoral forskning
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA, USA

Grundforskning i kvantteori med fokus på kvant-telepati.

Donator: Bengt Modéers stipendium

David Arvidsson Shukur och Mikael Strandänger: kvanttelepati

David Arvidsson Shukur, Bengt Modéer-stipendiat 2018 för postdoktorala fysikstudier vid MIT, samtalar med Mikael Strandänger om sitt forskningsområde kvanttelepati.

Årsmöte
Sverige-Amerika Stiftelsen
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
25 april 2018

 

David Arvidsson Shukur förklarar 2022 års nobelpris i fysik:

https://sweamfo.se/intervju/var-alumn-david-arvidsson-shukur-forklarar-2022-ars-nobelpris-i-fysik/

Dela...