Bloggarkiv

Bahira Shahim

/ 2023-02-01

Jag var postdoc vid Cardiovascular Research Foundation (CRF) på Columbia University i New York. Mina mentorer och handledare (samt förebilder) var interventionella kardiologer och  thoraxkirurger såsom Gregg W. Stone, Ori Ben-Yehuda, David Cohen, Martin B. Leon och Isaac George. Gregg. W stone och Martin Leon brukar kallas för “the founding fathers” av forskningen inom interventionell […]

Ambjörn Sjörs

/ 2023-02-01

Jag tillbringade läsåret 2020–2021 som postdoktor vid The Oriental Institute, University of Chicago. Vistelsen utgjorde en del i  mitt forskningsprojekt Verbal Reciprocals in Semitic, vars syfte var att undersöka hur morfologiska avledningar av verbet i bibelhebreiska och koranarabiska används för att uttrycka reciproka  handlingar.  Jag vill härmed betyga Sverige-Amerika Stiftelsen och Borgrättsfonderna min stora tacksamhet […]

Alfred Wahlforss

/ 2023-01-26

Jag sitter i ett litet svettigt rum med tjugo andra studenter från hela världen. Vi har samlats en eftermiddag för ett seminarium om EU, Ukraina och klimatförändringar. Mittemot mig sitter vår seminarieledare och berättar att vi kan boka möte direkt med honom om vi har några frågor efter föreläsningen. Det här låter som en vanlig […]

Rui Johnson Petri

/ 2023-01-18

Jag sökte mig till New York University för att bedriva masterstudier inom journalistik och internationella relationer. Programmet heter Global and Joint Program Studies och erbjuder studenter ett unikt, tvärvetenskapligt sätt att studera journalistik. Jag har fördjupat mig inom internationella relationer då jag vill skriva om globala frågor så som mänskliga rättigheter, social rättvisa, och migration. […]

Torbjörn Rolandsson

/ 2022-10-05

Jag sökte mig till McGill för att bredda min forskning med hjälp från en av de främsta forskarna i den del av den medievetenskapliga disciplinen som intresserar sig för ljud. Min egen forskning kretsar kring hur samspelet mellan journalistiska praktiker och mediala format ser ut, i samband med att Sveriges Radio i allt högre grad […]

Nils Ivars

/ 2022-10-05

En stor skillnad mellan juridikstudier i USA och i Sverige är att USA är ett s.k. Common law-land, medan Sverige och de flesta europeiska länder har en tydligare Civil law-tradition. Utan att fastna i detaljer kring de två olika rättstraditionerna kan man grovt förenklat säga att civil law-systemet till större del bygger på kodifierad lagstiftning, […]

Daniel Sorobetea

/ 2022-09-08

Att flytta utomlands helt själv, till en plats där man inte känner en enda person, är inte lätt. Folk tenderar dock att ångra sånt som de inte gjort. Efter min disputation var det därför en självklarhet för mig att lämna den svenska bubblan och fortsätta mina studier i USA. För när det gäller vetenskaplig forskning […]

Hanna Erixon Aalto

/ 2022-08-18

”Det projekt jag bedrev under min vistelse hade till syfte att utforska om och hur designbaserade och tvärsektoriella metoder kan vara en nyckel för mer inkluderande och framtidsorienterade sätt att ta sig an några av de komplexa utmaningar som våra städer runt om i världen idag står inför.”   Under 2021/2022 har jag gjort en […]

Aram Ghalali

/ 2022-06-30

Oncogener och läkemedelsutveckling för aggressiva former av cancer.   Validate AZIN1 as a target for medulloblastoma treatment. I obtained funding from The Sweden-America Foundation for a postdoc project. I have been investigating whether oncoprotein AZIN1 can be identified as a marker for medulloblastoma. So far, I have used tissue micro arrays (TMA) and have stained […]

Arvid Guterstam

/ 2022-02-24

Jag gjorde en post doc vid Princeton Neuroscience Institute (PNI), Princeton  University (New Jersey, USA), hos professor Michael Graziano, som sedan min  doktorandtid varit en av mina vetenskapliga förebilder. Forskningsmiljön var kreativ och  fri och erbjöd möjligheter som inte går att finna på många andra institutioner i världen. Känslan av gemenskap på PNI var även […]